Φυτοπρομηθευτική - Main Section

Φυτοπρομηθευτική - Main Component

Υγρά Καθαρισμού Δύσκολων Λεκέδων

Μηδέν Σκουριά Καθαριστικό Για Μεταλλικές Επιφάνειες [21090105]

Καθαριστικό σκουριάς για μεταλλικές επιφάνειες που προκαλούνται από υγρασία, άλατα και καιρικές συνθήκες.

Καθιστά τις επιφάνειες έτοιμες για βάψιμο.

Συσκευασία 1 lt.

Οδηγίες Χρήσης:

Το καθαριστικό χρησιμοποιείται αυτούσιο.

Σε καθαρή και στεγνή επιφάνεια απλώστε το μηδέν σκουριά με ένα πινέλο.

Μετά από μισή-μία ώρα ξεβγάζετε με νερό.

Εάν υπάρχουν υπολείματα σκουριάς επαναλαμβάνετε τη διαδικασία και τρίβετε με βούρτσα έως ότου καθαρίσει τελείως.

Εάν υπάρχουν ευπαθή υλικά όπως π.χ. γρανίτες, γυαλισμένα μάρμαρα, πλακάκια κλπ καλύπτουμε με προσοχή για να μην έλθουν σε επαφή με το υλικό.

Στην καθαρή επιφάνεια μπορείτε να βάψετε με μίνιο ή χρώμα.

1 λίτρο καθαρίζει 6-8 τετραγωνικά μέτρα.

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΤΙΚΕΤΑΣ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

danger3danger4

Δήλωση Κινδύνου(νων)

H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.
H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.

Προληπτική Δήλωση(σεις)

P102 Μακριά από παιδιά.
P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο.
P261 Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/σταγονίδια/ατμούς/εκνεφώματα.
P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
P301 + P330 + P331 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.
P303+P361+P353: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό/στο ντους.
P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
P309 + P311 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή αδιαθεσίας: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

Περιέχει μεταξύ άλλων ανιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες κάτω του 5 % .


Τηλ. Kέντρ. Δηλητ. : 210 -7793777

Περιέχει : 1 LT

Υπεύθυνος Διάθεσης
STAC Ltd
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ 1 - ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΤΗΛ : 210-5570154-5
FAX : 210-5562995
Τ.Κ: 19300
Email: stac@otenet.gr

Σε απόθεμα
Τιμή: 6.00 €

Φυτοπρομηθευτική - Bottom info

Φυτά και
λουλούδια
όλων των ειδών

Περισσότερα

Εργαλεία
Χειρός
ανακαλύψτε τα

Περισσότερα

Περιηγηθείτε
στους ορόφους του
καταστήματος μας

Περισσότερα

Μοναδικές τιμές, μοναδικές προσφορές

Κωδ: 8193
22.00 €
Τιμή: 19.90 €