Φυτοπρομηθευτική - Main Section

Φυτοπρομηθευτική - Main Component

Υγρά Καθαρισμού Δύσκολων Λεκέδων

Μηδέν Λεκέδες,Κιτρινίλες,Σκουριά Καθαριστικό Για Μάρμαρα [21081812]

Υγρό καθαριστικό για αγυάλιστα μάρμαρα.

Καθαρίζει σκουριά,κιτρινίλες,λεκέδες και κάθε είδους βρωμιά και επαναφέρει τα μάρμαρα στην αρχική τους κατάσταση.

Συσκευασία 1 lt.

Οδηγίες Χρήσης:

Το καθαριστικό χρησιμοποιείται αυτούσιο.

Απλώνουμε το καθαριστικό στην επιφάνεια και μετά από 1 λεπτό τρίβουμε με σκούπα ή σφουγγάρι έως ότου καθαρίσει τελείως.

Ξεπλένουμε με νερό.

1 λίτρο καθαρίζει 8-10 τετραγωνικά μέτρα.


ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΤΙΚΕΤΑΣ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

danger3danger4

H314: Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.

P102 Μακριά από παιδιά.
Ρ405 Φυλάσσεται κλειδωμένο
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.
P301+P330+P331: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.
P303+P361+P353: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό/στο ντους.
P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
P309 + P311 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή αδιαθεσίας: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

Περιέχει μεταξύ άλλων ανιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες κάτω του 5 % .


Τηλ. Kέντρ. Δηλητ. : 210 -7793777

Περιέχει : 1 LT


Υπεύθυνος Διάθεσης
STAC Ltd
ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ 1 - ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΤΗΛ : 210-5570154-5
FAX : 210-5562995
Τ.Κ: 19300
Email: stac@otenet.gr

Σε απόθεμα
Τιμή: 6.00 €

Φυτοπρομηθευτική - Bottom info

Φυτά και
λουλούδια
όλων των ειδών

Περισσότερα

Εργαλεία
Χειρός
ανακαλύψτε τα

Περισσότερα

Περιηγηθείτε
στους ορόφους του
καταστήματος μας

Περισσότερα

Μοναδικές τιμές, μοναδικές προσφορές